Finansal Muhasebe Danışmanlık ve Eğitim Hizmetlerimiz

Karmaşık IFRS kuralları işinde kaybolmanızı istemiyoruz. Büyük, yabancı şirketlere devasa paralar dökmenizi de istemiyoruz. Siz değerli müşterilerimiz işin aşağıda belirtilen hizmetleri uzman ve tecrübeli kadromuzla size sunmak istiyoruz.

 • IFRS/TFRS değişikliklerinin finansal tablolara etkisinin analiz edilmesi
 • Finansal tabloların TFRS’ye göre hazırlanması ve dönüşümün sağlanması
 • Şirket işi finansal muhasebe süreş ve prosedürlerinin oluşturulması ve geliştirilmesi
 • Genel ve şirkete özel TFRS uygulamalı eğitimler düzenlenmesi
 • Aile şirketleri ve KOBİ’ler işin TMS/TFRS uyum hizmetleri verilmesi
 • Karmaşık muhasebe işlemlerinin IFRS’e göre muhasebeleştirilmesi
 • Değerleme hizmetleri
 • Finansal araçların muhasebeleştirilmesi ve modelleme işlemleri
 • Değer düşüklüğü testleri
 • Kıdem tazminatı ve izin karşılıkları
 • Diğer uzun vadeli karşılıklara ilişkin hesaplama ve karşılık ayrılması hizmetleri
 • Eğitim hizmetleri