Finansal Muhasebe Danışmanlık ve Eğitim Hizmetlerimiz

Finansal Muhasebe Danışmanlık ve Eğitim Hizmetlerimiz Karmaşık IFRS kuralları işinde kaybolmanızı istemiyoruz. Büyük, yabancı şirketlere devasa paralar dökmenizi de istemiyoruz.

Kitlesel Fonlama

Kitlesel Fonlama Nedir? Dünyada kitlesel fonlama (crowdfunding) oldukça hızlı gelişme gösterirken Türkiye’de mevzuatın oluşmaması sebebiyle yalnızca ödül ve bağış bazlı

Ödeme ve E-Para Çözüm Hizmetleri

Ödeme ve elektronik para şirketlerinin kuruluş ve faaliyetlerini düzenleyen 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri Ödeme Hizmetleri ve

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Paket Hizmeti

Şirketin İç Kontrol Yapısının Kurulması İç Kontrol, Şirket içinde sağlıklı bir iç kontrol ortamının oluşturulmasını ve koordinasyonunu, şirket faaliyetlerinin yönetim

Finansal Kuruluş Lisans Başvuru Hizmetleri

Türkiye’de faaliyette bulunmak isteyen finansal kuruluşların anonim şirket olarak kurulmaları ve sermayesinin nakden ödenmiş olması zorunludur. Lisans başvurularında başvuruyu yapan

Vergi Hukuku Danışmanlığı

Ülkemizde vergi mevzuatının çok geniş olması, sık sık değişmesi, parçalı yapısı ve yoruma açık alanların varlığı vergi mevzuatına ilişkin karar

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticari faaliyetleri düzenleyen mevzuat, sosyal, politik ve teknolojik gelişmeler ile birlikte devamlı olarak değişmekte ve gelişmektedir. Bu değişimlere ayak uydurmak

Kurumsal Yeniden Yapılanma, Borç ve Sermaye Yönetimi Danışmanlığı

Ekonomik, finansal ya da şirketinize özgü nedenlerle nakit akışlarınızda problem yaşıyorsanız; Yeni yatırımlar planlıyor ya da şirketinizi yeniden yapılandırmak istiyorsanız;

Bankalar ve Finans Şirketleri ile İlişki Danışmanlığı

Şirketinizin finansal durumunu ve bankalarla ya da diğer finans kuruluşları ile ilişkilerini güçlendirmek, kreditörler nezdinde kurumsal itibarınızı korumak ve finansal

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku – Arabuluculuk Hizmetleri

İş hukuku işçi, işveren ve devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Sosyal Güvenlik Hukuku, toplumdaki bireylerin sosyal refahını sağlama

Finansal Şirketlerin Birleşmesi Devralma ve Hisse Değişimi

Finansal kuruluşların birleşmesi, bir finansal kuruluşa ilişkin Devralma (M&A) ile bu kuruluşların hisselerinin el değiştirmesi özel olarak düzenlemiş olup denetim

İslami Bankacılık ve Finans Danışmanlık Hizmetleri

Dünyada ve Türkiye’de İslami bankacılık (katılım bankacılığı) ve finans hızla büyümektedir. Türkiye’de Katılım bankalarının pazar payı önemli oranda artış göstermektedir.

Sigortacılık

Dünyanın en büyük 17’nci ekonomisine sahip olan 80 milyon nüfuslu Türkiye, %1,9’luk sigortacılık penetrasyon oranıyla yatırımcılar için büyük kazanç fırsatları

İslami Sigortacılık

Dünyanın 17. büyük ekonomisi olan Türkiye’nin 80 milyonu aşkın nüfusunun %99.8’i Müslümanlardan oluşmaktadır. Konvansiyonel Sigortacılık önemli oranda gelişmiş olmakla birlikte

Kişisel Verilerin Korunması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile özel hayatın gizliliğini ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korunması amacı ile kişisel

Sanal Para Birimi (Bitcoin vb.) Hizmetleri

Dünyada ve Türkiye’de baş döndürücü hızda büyüyen ve yoğun talep gören sanal para birimlerinin Türkiye’deki hukuki statüsü halen çok tartışmalıdır.

Kripto Para Kuruluşları ve Blockchain Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri

Kripto para kuruluşlarını yasalara uyumlu hale getiriyor, ICO veya STO planlayan şirketleri hukuksal sürece hazırlıyoruz. Lisans Başvuru Hizmetleri Kanun ve

Fikri Haklar

Fikri Haklar (IP) hem global ekonomiye hem de ülke ekonomilerine muazzam bir katkı sunmaktadır. Ekonomiyi oluşturan hemen hemen bütün aktörler

Ödeme ve E-Para Şirketleri İçin Değerleme Pazarlama ve Satış Destek Hizmetleri

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para şirketleri, bankalar, ödeme ve veri güvenliği kurumları, kart üreticileri, mobil operatörler, bilgi teknolojisi sağlayıcıları, terminal