Finansal kuruluşların birleşmesi, bir finansal kuruluşa ilişkin Devralma (M&A) ile bu kuruluşların hisselerinin el değiştirmesi özel olarak düzenlemiş olup denetim otoritelerinin yakın gözetimine tabi tutulmaktadır. Bir veya daha fazla finansal kuruluşun birleşmesi, bir finansal şirketin kısmen veya tamamen devralınması veya bir finansal şirkete ilişkin hisse senetlerinin doğrudan veya dolaylı olarak belirli oranlar dahilinde satın alınması veya satımı esnasında mevzuatta belirtilen çerçevede denetim otoritesinden izin alınmalı veya bu otoriteye bildirimde bulunulmalıdır. Firmamız bu tür işlemlere ilişkin olarak danışmanlık hizmeti sunmaktadır.