İş hukuku işçi, işveren ve devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Sosyal Güvenlik Hukuku, toplumdaki bireylerin sosyal refahını sağlama ve bireyler yönünden oluşabilecek riskleri önleme amacı taşımaktadır. Türkiye’de iş hukukuna ilişkin temel yasalar; 4857 sayılı İş Kanunu, Basın İş Kanunu, Deniz İş Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunudur. 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile yapılan reformla, 2006 yılında SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı tek çatı altında birleştirilmiştir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku çerçevesinde sunduğumuz hizmetler;

  • İş hukuku ile ilgili konularda görüş verilmesi
  • Hizmet sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi
  • İş akdi fesih sürecine ilişkin danışmanlık
  • Uyuşmazlıkların “Arabuluculuk” hizmeti ile sonuçlandırılması
  • Dava danışmanlığı
  • İşyeri iç yönetmeliklerinin hazırlanması ve gözden geçirilmesi
  • İş mevzuatı kapsamında Kıdem ve İhbar Tazminatı hesaplanması ile çalışanların özlük hakları konusunda danışmanlık hizmeti sunulması
  • İş sağlığı, iş güvenliği ve iş kazasından doğan sorumluluğunun kapsamı konusunda bilgi ve danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Yurtdışı işçi ve Yabancı işçi istihdamının kapsamı ve uygulanması
  • Gizlilik ve Ahlaki Yükümlülük gibi diğer tip anlaşmaların hazırlanması veya hukuki incelemelerinin yapılması