Dünyada ve Türkiye’de İslami bankacılık (katılım bankacılığı) ve finans hızla büyümektedir. Türkiye’de Katılım bankalarının pazar payı önemli oranda artış göstermektedir. Yakın zamanda pazara giriş yapan kamu sermayeli katılım bankalarının İslami bankacılığa önemli bir ivme kazandırması beklenmektedir. Düzenleyici otoriteler İslami finans ve bankacılığın gelişmesi ve konvansiyonel bankalar ile eşit şartlara kavuşması için çalışmakta ve önemli yasal düzenlemeleri yürürlüğe koymaktadır. İslami Bankacılığın Türkiye’de finansal istikrara önemli katkı sağlayacağı ve özellikle KOBİ’lere alternatif finansman yöntemleri sunacağı öngörülmektedir.

İslami Bankacılık ve Finans alanında sunduğumuz hizmetler;

  • Sukuk İhracı ve Proje Finansmanı
  • İslami Finans Ürünleri
  • Risk Yönetimi
  • Sermaye Yeterliliği
  • Likidite Yönetimi
  • Fin-Tek
  • İslami Bankaların Çözümlenmesi (İflas ve Tasfiye)
  • İslami Mevduat Sigortası
  • Finansal Kiralama