Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para şirketleri, bankalar, ödeme ve veri güvenliği kurumları, kart üreticileri, mobil operatörler, bilgi teknolojisi sağlayıcıları, terminal ve POS üreticileri ve servis sağlayıcıları gibi geleneksel aktörlerin oluşturduğu ekosistemde yer almaktadır. Bu ekosistemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu, Gelir İdaresi, Mali Suçları Araştırma Kurulu, düzenleme ve denetleme işlevini yerine getirmektedir.

6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (6493 sayılı Kanun) uyarınca TCMB’nin ödeme sistemleri konusundaki rolü, ödeme ve mutabakat sistemlerinin işleyişini sağlamak ve denetlemek iken, elektronik para kuruluşları ve ödeme hizmeti kuruluşlarını düzenleme ve denetleme yetkisi BDDK’ya verilmiştir.

Ödeme ve elektronik para sektöründeki sıkı düzenlemeler ve denetim bu sektörde sağlam kurumsallaşmaya ve şirketlerin gelişmesine yol açmıştır. Bu yeni oyuncuların sektöre girmesi, rekabetin ve hizmet kalitesinin artmasına, müşteriler için maliyetlerin düşürülmesine ve bankacılık hizmetlerini kullanamayanların bu hizmetlere daha kolay erişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Ayrıca, lisans gereklilikleri ve uygulanan sıkı prosedürler, lisans alan şirket sayısının sınırlı olmasını sağlamıştır. Bununla birlikte, ödeme ve elektronik para piyasası oligopolistik olarak tanımlanamaz, nitekim halihazırda 34 ödeme ve 15 elektronik para firması faaliyette bulunmaktadır. Şirketlerin almış oldukları lisansların kapsamlarındaki farklılıklar da bu şirketlerin operasyonların kapsamını belirlemektedir. 6493 Sayılı kanun ve ilgili yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen işlemlerin ayrı lisanslara tabi olmasını gerektirmektedir:

Elektronik Para İhracı (Kanunun 18. Maddesi)

Hesaba Dayalı Ödeme Hizmetleri (Kanunun 12/1 maddesi, (a) ve (b) bentleri): Bu hükümler çerçevesinde POS hizmetleri verilebilmektedir.

Para Transferi Hizmetleri (Kanunun 12/1 maddesi (ç) bendi): Hesap açmadan para transferi hizmeti verilmesi.

Mobil Ödeme Hizmetleri (Kanunun 12/1 maddesi, (d) bendi): Mal ve/veya hizmetlerin telefon faturası üzerinden kredi kartı veya benzeri ödeme yöntemleri olmadan ödenmesi.

Fatura Ödeme Hizmetleri (Kanunun 12/1 maddesi (e) bendi): Elektrik, su ve doğalgaz gibi faturaların ödenmesine yönelik aracı hizmetler.

Yatırımcılar İçin Fırsatlar

Sektördeki önde gelen küresel oyuncuların gelecek vaat eden Türkiye pazarına girmeye istekli olmaları, (Naspers yeni bir örnektir.) ödeme ve elektronik para kuruluşlarının yatırımcılar için cazibesini arttırmaktadır. Bu nedenle gerek yatırımcılara ve gerekse yatırım arayan ödeme ve elektronik para kuruluşlarına her iki tarafa da uygun gelecek fiyatların belirlenmesinde yardımcı olmak için söz konusu şirketlerin kapsamlı değerlendirme analizlerinin yapılması gerekmektedir.

Bu kapsamda verdiğimiz hizmetler:

  • Finansal ve piyasa analizi ile şirketin değerlemesi
  • Analizin Türkçe ve / veya İngilizce olarak hazırlanması
  • Şirketin potansiyel yatırımcılara tanıtımı
  • Gizlilik ve satış sözleşmeleri de dahil olmak üzere süreç boyunca gerekli görülen belgelerin hazırlanmasına yardımcı olmak.