Ülkemizde vergi mevzuatının çok geniş olması, sık sık değişmesi, parçalı yapısı ve yoruma açık alanların varlığı vergi mevzuatına ilişkin karar alma süreçlerinde belirsizlikleri artıran ve şirketlerin yol haritası belirleme aşamasında zorluklar yaşamalarına neden olan unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun sonucunda mükellefler, istemeden de olsa eksik vergi ödedikleri gibi bazı durumlarda vergi indirim, istisna ve muafiyet gibi olanaklardan yararlanmayarak fazladan vergi ödeme durumları söz konusu olabilmektedir.

Vergi Denetim Kurulu ve Vergi İdaresinin ilgili birimlerince gerçekleştirilen inceleme ve denetim süreçlerinde ise mükellefler ne gibi sorularla ve sorunlarla karşılaşacaklarını, kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri nasıl ibraz edeceklerini bilmediklerinden dolayı zorluk yaşamaktadırlar. Denetimin başlangıcından sonuna kadar geçen süreçte vergi denetimi ve danışmanlığı alanında uzmanlık sahibi profesyonellerden hizmet almak sürecin mükellefler açısından daha sağlıklı ilerlemesine ve risklerin minimize edilmesine büyük katkı sağlamaktadır.

Vergi mevzuatında mükelleflere tarhiyat öncesinde ve sonrasında uzlaşma imkanları sağlandığı gibi uzlaşmanın gerçekleşmemesi durumunda da mükelleflerin dava açma hakları bulunmaktadır.

Vergi Hukuku Danışmanlığı

Ülkemizde vergi mevzuatının çok geniş olması, sık sık değişmesi, parçalı yapısı ve yoruma açık alanların varlığı vergi mevzuatına ilişkin karar alma süreçlerinde belirsizlikleri artıran ve şirketlerin yol haritası belirleme aşamasında zorluklar yaşamalarına neden olan unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun sonucunda mükellefler, istemeden de olsa eksik vergi ödedikleri gibi bazı durumlarda vergi indirim, istisna ve muafiyet gibi olanaklardan yararlanmayarak fazladan vergi ödeme durumları söz konusu olabilmektedir.

Vergi Denetim Kurulu ve Vergi İdaresinin İlgili birimlerince gerçekleştirilen inceleme ve denetim süreçlerinde ise mükellefler ne gibi sorularla ve sorunlarla karşılaşacaklarını, kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri nasıl ibraz edeceklerini bilmediklerinden dolayı zorluk yaşamaktadırlar. Denetimin başlangıcından sonuna kadar geçen süreçte vergi denetimi ve danışmanlığı alanında uzmanlık sahibi profesyonellerden hizmet almak sürecin mükellefler açısından daha sağlıklı ilerlemesine ve risklerin minimize edilmesine büyük katkı sağlamaktadır.

Vergi mevzuatında mükelleflere tarhiyat öncesinde ve sonrasında uzlaşma imkanları sağlandığı gibi uzlaşmanın gerçekleşmemesi durumunda da mükelleflerin dava açma hakları bulunmaktadır.

Bu çerçevede sunduğumuz hizmetler;

 • Vergi planlaması
 • Vergi mevzuatı konusunda genel danışmanlık yapması ve zaman içinde karşılaşılabilecek muhtemel risklere karşı erken uyarı sağlanması
 • Transfer fiyatlandırması hizmetleri
 • Muhasebe uygulamaları konusunda danışmanlık desteği sağlanması
 • KDV, aylık ve üçer aylık muhtasar ve geçici vergi, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin hazırlanması ve kontrolü
 • Vergi inceleme sürecinin her adımında mükelleflere danışmanlık desteği sağlanması
 • Vergi inceleme tutanaklarının gözden geçirilerek değerlendirilmesi
 • Rapor Değerlendirme Komisyonu’na dinlenme talebinde bulunularak Vergi İnceleme Raporu henüz onaylanmadan mükellef haklarının savunulması
 • Uzlaşma ve dava seçeneklerinin değerlendirilerek inceleme sonrası idari ve hukuki sürece ilişkin yol haritasının çıkarılması
 • Uzlaşma komisyonlarında mükelleflerin temsil edilmesi
 • Mükellefler adına açılması gereken vergi davaları için gerekli inceleme ve hazırlığı yapmak, gerekli delilleri, benzer konudaki Danıştay kararlarını vb. dokümanı toplamak; dava dilekçesini hazırlamak. Dava aşamasında mükellefe danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Vergi kanunlarındaki indirim, istisnaların teşvik ve fırsatların doğru değerlendirilmesi