Şirketinizin finansal durumunu ve bankalarla ya da diğer finans kuruluşları ile ilişkilerini güçlendirmek, kreditörler nezdinde kurumsal itibarınızı korumak ve finansal kaynaklara sürdürülebilir şekilde erişebilmek için finans şirketleri ile ilişkilerin, geleneksel kalıpların ötesinde, profesyonel bir şekilde yönetilmesi hayati öneme sahiptir. Zira Bankalarla ve diğer finansal kuruluşlarla ilişkilerinizde, bilgi asimetrisi kaynaklı kayıplara maruz kalmak kuvvetle muhtemeldir ve ciddi bir risk kaynağıdır. İşte tam bu noktada devreye giriyor ve bankacılarla aynı dili konuşabilmek, müzakerelerinizde elinizi güçlü tutmak için şirketinize ve size özel, ilişki danışmanlığı çözümleri üretiyoruz. Bu çerçevede verdiğimiz bazı hizmetler aşağıdaki gibidir;

  • Borç ve kredi yeniden yapılandırma planı
  • Kredi müzakere ve dokümantasyon desteği
  • Hedging (türev) işlemleri strateji ve sözleşme desteği
  • Borçlanma kapasite analizi
  • Bağımsız mali analiz raporu
  • Finansal taahhüt yapılandırma ve izleme hizmetleri