Türkiye’de faaliyette bulunmak isteyen finansal kuruluşların anonim şirket olarak kurulmaları ve sermayesinin nakden ödenmiş olması zorunludur. Lisans başvurularında başvuruyu yapan şirketin ve bu şirkette belirli oranların üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan diğer şirketlerin ortaklık yapılarının şeffaf olması; kamu denetim otoritesinin sağlıklı bir denetim yapabilmesinin önünde herhangi bir engelin bulunmaması gerekmektedir. Lisans başvurusunda bulunan şirketlerin gerçek ve tüzel kişi doğrudan/dolayı ortaklarının ilgili mevzuatta hüküm altına alınan nitelikleri ve yeterlilikleri sağlaması zorunludur. Ayrıca, ortakların yanı sıra yönetim kurulu üyeleri ile bazı şirket üst düzey yöneticilerinin de mevzuatla belirlenen niteliklere ve yeterliliklere sahip olması gerekmektedir.

Firmamız Türkiye’de finansal piyasalarda faaliyette bulunmak isteyen şirketlere, mevzuata uygun ve sorunsuz bir lisans başvurusu yapılması (Kuruluş ve Faaliyet izni başvuruları) ve/veya başvuru dosyasının incelenmesi konularında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. İlgili mevzuat kapsamında Kuruluş ve/veya Faaliyet İzni başvurularına danışmanlık desteği verdiğimiz kuruluşlar;

 • Banka (Konvansiyonel veya İslami)
 • Ödeme Sistemi İşleticisi
 • Ödeme Hizmeti Kuruluşu
 • Elektronik Para Kuruluşu
 • Finansal Kiralama Şirketi
 • Faktoring Şirketi
 • Finansman Şirketi
 • Varlık Yönetim Şirketi
 • Kartlı Sistem Kuruluşu
 • Kart Kuruluşu
 • Sigorta Şirketi
 • Döviz Bürosu
 • Şube Kuruluşu
 • Temsilcilik Kuruluşu