Hukuk

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının Kripto Varlıklara İlişkin Düzenlemesinin Hukuki Etkileri

TÃœRKÄ°YE CUMHURÄ°YETÄ° MERKEZ BANKASININ KRÄ°PTO VARLIKLARA Ä°LÄ°ÅžKÄ°N DÃœZENLEMESÄ°NÄ°N HUKUKÄ° ETKÄ°LERÄ°

16 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” Türkiye’de kripto varlıkların tanımının yapıldığı ilk düzenleme niteliğindedir. Bu yönetmelik ile kripto varlıklara ilişkin birtakım sınırlamalar getirilmektedir.

Tanım

“Kripto varlık; dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder.

Getirilen Sınırlamalar

1- Kripto varlıklar Türkiye’de bir ödeme yöntemi olarak (doğrudan veya dolaylı olarak) kullanılamayacaktır. Bu sınırlamanın bireysel anlaşmaları etkilemediği düşünülmektedir.

2- Kripto varlıklar ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında doğrudan veya dolaylı olarak kullanılamayacaktır.

3- Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları (bankalar, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları), ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı iş modelleri geliştiremeyecek, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamayacaktır.

4- Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara fon aktaramayacak veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyecektir.