Hukuk

Türkiye Ödeme Hizmetleri Sektörünün Mevcut Görünümü: Temel Zorluklar

6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun yürürlüğe girmesi ve geçiş sürecinin sona ermesinden bu yana birçok şirket Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) lisans başvurusunda bulundu. Şu ana kadar on (on) şirket elektronik para kuruluşu, otuz (30) şirket ödeme kuruluşu lisansı almayı başarmış bulunmaktadır. Birçok şirkete ilişkin başvuru süreci ise BDDK tarafından değerlendirmeye devam edilmektedir. Bu durumda, lisanslama süreci sonunda yaklaşık elli şirketin lisans alarak ödeme hizmetleri sektöründe faaliyette bulunacağını söylemek mümkündür. Bunun yanında önümüzdeki dönemde gerek elektronik para ve gerekse ödeme hizmeti lisanları için yeni başvuruların olacağını öngörmek de mümkündür.

Lisans için başvuran şirketlerin çoğunun sektörde faaliyette bulunan şirketler olması nedeniyle bu şirketler açısından temel zorluk düzenlemelere uyum ve bu çerçevede yatırımlar yapılması olmaktadır. Türkiye ödeme hizmetleri piyasasına girmeyi isteyen şirketler açısından ise temel zorluk lisanın olabildiğince erken alınmasıdır. Nitekim bu şirketler lisans alıncaya kadar sektörde faaliyette bulunamamakta olup, bu durum da sürenin uzaması ile birlikte sermayenin aşınmasına neden olabilir.

Lisans başvurularının sonuçlanma hızı ve başarısı başvuru dosyasının içeriği ile yakından ilgilidir. Dosya içeriğinin ne çerçevede hazırlanması gerektiğinin temel belirleyicisi ise doğru iş modelinin ve faaliyette bulunulacak ödeme hizmetlerinin belirlenmesidir. Nitekim alınacak olan bağımsız denetim raporu, ödeme sistemlerinin çerçevesi, iç kontrol, risk yönetimi vb. hususlar faaliyet gösterilen hizmet alanlarına göre şekillendirilmek zorundadır. Lisans başvurusu yapılan şirketin ortaklık yapısı ve yöneticilerin özellikleri de lisans sürecinin hızını ve başarısını etkileyen diğer faktörler olarak öne çıkmaktadır.

İdeal bir başvuru dosyası sunulması durumunda lisans alma sürecinin kısa bir sürede (3 veya 4 ay içinde) sonuçlandırılmasını beklemek mümkündür. Başvuru dosyasının eksiklikler içermesi veya BDDK’nın ek açıklamalar talep etmesi durumunda başvuruda bulunan şirkete bu durum yazılı olarak bildirilir. Bu durumda başvurucu şirket tarafından belirtilen eksikliklerin en kısa sürede tamamlanması gerekmekte olup, BDDK’nın başvuruya ilişkin karar vermesi için öngörülen 6 aylık sürenin belirtilen eksiklerinin giderilmesi anından itibaren yeniden başlayacağı akılda tutulmalıdır.
Lisans alınması ve akabinde faaliyete geçilmesi sürecinde en önemli konu ise müşteriler, temsilciler, dış hizmet alınan kuruluşlar ve iş bilirliği yapılan kuruluşlar ile hukuki ilişkiler kurulmasıdır. Şirketler bu ilişkiler ağının karmaşıklığı ve işlerinin büyüklüğü oranında iç kontrol ve risk yönetimi sistemleri kurmalı ve işletmelidir.

Bu makale önümüzdeki dönemde Türkiye ödeme hizmetleri sektörüne ilişkin önemli konularda yazmayı düşündüğüm seri makalenin başlangıcı niteliğindedir. Bu çerçevede gelecek makalelerde yöneticilerin taşıması gereken özellikler, iç kontrol sistemi, risk yönetimi sistemi, bilgi sistemlerine ilişkin yükümlülükler, Türkiye içinde ve dışında temsilci atanması, lisanslı kuruluşlar ile yapılacak iş birliği anlaşmaları vb. konulara değinilecektir. Görüşlerinizi ve konu önerilerinizi almaktan memnuniyet duyarım.

Av. Dr. Mehmet Sıddık YURTÇİÇEK
Kıdemli Danışman Yönetici
BaFin Danışmanlık
Phone: +905337602006 +(90) 216 550 44 30
E-mail: mehmet.yurtcicek@bafinconsultancy.com