Dünyanın 17. büyük ekonomisi olan Türkiye’nin 80 milyonu aşkın nüfusunun %99.8’i Müslümanlardan oluşmaktadır. Konvansiyonel Sigortacılık önemli oranda gelişmiş olmakla birlikte İslami sigortacılık (Tekafül) daha başlangıç aşamasındadır. Tekafül alanında Eylül 2017 de Hazine Müsteşarlığı tarafından yürürlüğe konulan yönetmelik sayesinde İslami sigortacılık hukuki bir altyapıya kavuşmuş olup genel sigortacılık sektörünün bir parçası haline gelmiştir. Türkiye’de İslami sigortacılık yapmak isteyen Tekafül şirketleri Hazine Müsteşarlığından faaliyet izini alarak bu yönde hizmet sunabileceklerdir.

Bu çerçevede sunduğumuz hizmetler;

  • Türkiye ekonomisi ve sigortacılık sektörünün genel görünümü ve olası risk ve fırsatlara ilişkin bilgi
  • Sigorta Şirketi Kuruluşu ve Lisans başvurusu sürecinde danışmanlık
  • Tekafül şirketlerinin faaliyetleri aşamasında ortaya çıkan sorunlara yönelik çözüm danışmanlığı
  • Risk ve yönetimi likidite yönetimi
  • Teknik karşılıklar
  • Temel iş alanları
  • Banka sigortası