Ödeme ve elektronik para şirketlerinin kuruluş ve faaliyetlerini düzenleyen 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, ilgili Yönetmelik ve Tebliğin yürürlüğe girmesinden bu yana çok sayıda şirket ödeme kuruluşu veya elektronik para kuruluşu lisansı almış bulunmaktadır. Bu şirketler faaliyetlerini yürütürken bir takım hukuki sorunlar ile karşılaşmaktadır.

Firmamız ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı alanlarında lisans almış kuruluşların karşılaştıkları hukuki sorunlara avantajlı çözümler sunarak bu şirketlerin mali ve hukuki risklerden korunmasını sağlamaktadır.

Bu çerçevede sunduğumuz danışmanlık hizmetleri;

  • Faaliyetlere başlama ve faaliyet sınırlamaları yükümlülüklerine uyum
  • Geliştirilen ürün ve hizmetlerin mevzuat karşısındaki durumunun incelenmesi ve alternatif çözüm önerilerinin sunulması
  • İç kontrol ve risk yönetimi birimlerinin yeterliliğinin ve etkinliğinin incelenmesi
  • Müşterini tanı ve şüpheli işlem bildirim yükümlülüklerine uyumun incelenmesi
  • Müşteri, temsilcilik, iş birliği, dış hizmet alımı vb. sözleşmelerin hazırlanması veya mevcut sözleşmelerin mevzuata uygunluğunun incelenmesi
  • Şirket yöneticileri ve personeline mevzuat bilgi desteği
  • Lisanssız faaliyette bulunan şirketlere ilişkin izlenmesi gereken yol haritası
  • Mevzuat kapsamında uygulanacak idari para cezaları ve/veya yürütülecek adli soruşturmalara ilişkin hukuki destek

Not: 6493 sayılı Kanun kapsamında yapılacak Ödeme Kuruluşu veya Elektronik Para Kuruluşu lisans başvurularına ilişkin danışmanlık hizmetlerimiz için lütfen “Finansal Kuruluş Lisans Başvuru Hizmetleri” sayfamızı inceleyiniz.