Dünyada ve Türkiye’de baş döndürücü hızda büyüyen ve yoğun talep gören sanal para birimlerinin Türkiye’deki hukuki statüsü halen çok tartışmalıdır. 6493 sayılı ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun ile ödeme hizmetleri ve elektronik para pazarı düzenleme altına alınmasına karşın sanal para birimleri bu düzenlemenin kapsamına dahil değildir. Birçok yatırımcı bir yandan sanal para birimlerine (Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dash, Litecoin, NEM, Monero vb.) yatırım yapmak istemekte, bununla birlikte hukuki belirsizlik nedeniyle ortaya çıkabilecek sonuçlardan çekinmektedir. Türkiye’de sanal para alım ve satımı yasaklanmamış olmakla birlikte bu tarz bir işleme giren tarafların haklarının korunması, idari ve/veya adli yaptırım riskinin ortadan kaldırılması için iyi dizayn edilmiş bir sözleşmesel çerçeveye ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu çerçevede firmamızın sunduğu hizmetler;

  • Sanal para alım satımına ilişkin sözleşmelerin (İngilizce-Türkçe) hazırlanması ve incelenmesi
  • Sanal paranın Türk hukuk sistemi içindeki yerine ilişkin bilgi verilmesi
  • Sanal para yatırımlarının muhtemel kar ve riskleri
  • Riskin önlenmesi veya azaltılması teknikleri
  • Blockchain Teknolojisi hakkında danışmanlık
  • Sanal para yatırım danışmanlığı