Ticari faaliyetleri düzenleyen mevzuat, sosyal, politik ve teknolojik gelişmeler ile birlikte devamlı olarak değişmekte ve gelişmektedir. Bu değişimlere ayak uydurmak ve hukuki güvenliği sağlamak bakımından kurumsal şirketler kaliteli, hızlı ve etkin danışmanlık hizmetlerine ihtiyaç duymaktadır. Şirketimiz Türkiye’deki güncel mevzuat değişikliklerini yakından takip etmekte olup şirketinize ihtiyaç duyduğu alanlarda hızlı ve etkin danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Bu çerçevede sunduğumuz hizmetler;

 • Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku sorunlarına ilişkin görüş verilmesi
 • Ticari sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi (İngilizce ve Türkçe)
 • Şirket kuruluşu (Limited ve Anonim Şirket) hizmetleri
 • Şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması veya tadili
 • Şirket birleşme ve devralmaları
 • Satın alınacak şirketlere ilişkin Özel Detaylı İnceleme (Due Diligence) raporu hazırlanması
 • Şirketlerin halka arzı ve halka arz sonrası süreçlerin yürütülmesi
 • Şirket genel kurul işlemleri
 • Şirket hisse devri işlemleri
 • Şirket yeniden yapılandırma projeleri
 • Bankalar ve Finans Şirketleri ile İlişki Danışmanlığı
 • Kurumsal Yeniden Yapılanma, Borç ve Sermaye Yönetimi Danışmanlığı